Jatoives Cleanroom Techniek

We hebben 10 gasten en geen leden online

Project : Nijmegen 2

 

Gebruiker : Farmaceutisch bedrijf voor het bemonsteren, produceren en verpakken van farmaceutische produkten.
Het verzorgen van maatwerk afhankelijk van de behoefte van haar afnemers.

  • Totaal cleanroomoppervlak 500 m2 verdeeld in meerdere ISO gebieden.
Om het project volgens budget en planning te laten verlopen is door de opdrachtgever een externe projectkeider aangesteld. Hij zorgt voor de budgetbewaking en de voortgangscontrole.
In de praktijk blijkt dat deze projectleider zijn eigen kosten doorgaans ruimschoots terugverdient.In combinatie met de juiste partijen is succes verzekerd.
Alvorens te kunnen bouwen zijn oude wanden, overbodige luchtkanalen, elektra e.d. gedemonteerd en afgevoerd. Materialen welke voor hergebruik in aanmerking komen zijn opgeslagen.
Na demontage van alle oude wanden, plafonds en appendages kunnen de 12 buispalen in de vloer worden aangebracht ten behoeve van de stalen portalen met de hulpconstructie. Door deze bouwwijze ontstaat een zelfdragende constructie voor de montage van het plafond en alle technische componenten als luchtkanalen, kabelgoten e.d.
Nadat de constructieve werkzaamheden zijn afgerond kan de vloer gereed worden gemaakt voor de bouw van de cleanroom- en laboratorium ruimtes. Om een mooie strakke vloer te krijgen wordt de gehele oppervlakte geschuurd en gestraald. Vervolgens wordt een vochtscherm aangebracht met daarover heen een egalisatielaag. Hierna is de vloer in principe gereed voor het leggen van de vloerafwerking.
Na het plaatsen van de hoofd- en hulpconstructies kan gestart worden met de montage van de luchtkanalen. De kanalen worden op dempers afgesteund op de constructie. Als eerste worden de hoofdkanalen geplaatst. Daarna worden alle aftakkingen aangebracht. De sparingen worden gemaakt met een plasmasnijder. Dit geeft weinig stof en geluid.
Inmiddels zijn de luchtbehandelingsunits gearriveerd. Nog even de verschillende secties uitladen en alles samenbouwen. Alle transportkosten zijn opgenomen in de opdracht.
Tegelijkertijd worden de elektrische bekabelingen aangebracht en de voorbereidingen getroffen voor het monteren van de hoofdprofielen van het plafond.
Weldra zal het ruimtepatroon duidelijk worden. Uiteraard alles volgens de planning.
Omdat de werkzaamheden snel vorderen wordt ook keihard gewerkt aan de uitwerking van de aanvullende systemen zoals de installaties voor demiwater, sanitair, afvalwater, data, brandbeveiliging en geluid. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de inrichting, waarbij een deel van het meubilair volgens specificaties worden gefabriceerd (maatwerk).
Na het uitzetten van alle hartlijnen kunnen de bovenbakken, de ondersloffen en de vertikale stijlen worden geplaatst. Er lijkt nog niet veel te gebeuren maar zoals altijd is de nauwkeurige uitzetting van groot belang om later de wandpanelen snel te kunnen plaaatsen.
Gelijktijdig met het plaatsen van de wanden wordt alle apparatuur geplaatst, leidingen gelegd, schakelkasten gemonteerd en kabels getrokken. Duidelijk is nu de lay-out te zien en de opbouw van de technische installaties.
De luchtgekoelde waterkoelmachine wordt buiten opgesteld. De leidingen worden aangesloten evenals de elektrische voeding en de stuurstroomkabels. De koelmachine is uitgevoerd met vier compressoren zodat elektrische stromen beperkt blijven. Compressoren worden bijgeschakeld afhankelijk van de koelvraag.
Terwijl de technische installaties worden opgebouwd wordt het wandsysteem afgemonteerd en de Mipolam vloerafwerking aangebracht. Voor de vloerbedekking is gekozen voor verschillende kleuren ter indicatie voor de functie van de ruimtes. In totaal zijn vier kleuren geselecteerd. In de geclassificeerde ruimtes is tevens gekozen voor het toepassen van holplinten. Bij niet geclassificeerde ruimtes is Mipolam opgeplakt tegen de onderbakken. Dat het plaatsen van Mipolam een zeer nauwkeurig werkje is, is hier goed te zien. Een mooi staaltje vakwerk dus uitsluitend complimenten.
Het opbouwen van het wandsysteem en het aanbrengen van het plafonds zijn nagenoeg gereed. De vloerbedekking is klaar en gestart kan worden met het plaatsen van alle draai- en schuifdeuren. Voor de afwisseling worden hand- en elektrisch bediende deuren gamonteerd. De bediening van de elektrische deuren geschiedt middels infrarood wandschakelaars. Voor het openen van deze deuren is aanraking van het schakelmateriaal niet nodig.
Ruimtes zijn nagenoeg gereed en componenten kunnen worden aangebracht. Denk hierbij aan werktafels, down flow units, wasmeubilair, wasbakken, overstapbanken, roestvaststalen barrieres in goederensluizen, koelcellen, ISO kasten, doorgeefsluizen, down flow tafels e.d. Een groot deel van deze componenten worden gemaakt naar klantspecificaties. Daar waar mogelijk worden uiteraard standaard componenten gebruikt.